Interdyscyplinarny półrocznik "Barok. Historia - Literatura - Sztuka" jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym. Istnieje od 1994 roku. "Barok" to jedno z najważniejszych, współczesnych, interdyscyplinarnych pism specjalistycznych: poświęcone jest szczegółowym zagadnieniom, szeroko pojętej, historii kultury (m.in. historii literatury, sztuki, muzyki, filozofii) i skupia swój badawczy ogląd na obszarze polskiego, a także europejskiego baroku.

Na łamach "Baroku" wyniki swoich badań publikowali i publikują najwięksi specjaliści w dziedzinie historii, historii literatury, historii sztuki, filozofii, muzykologii, bibliologii - badacze, związani ze środowiskami naukowymi z Polski oraz z większości krajów Europy (m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rosji, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi). Co niezwykle istotne, "Barok" jest także pismem wielopokoleniowym, które umożliwiło naukowy debiut wielu młodym, początkującym badaczom.

Redakcja periodyku stara się, aby w każdym numerze - zbudowanym ze stałych działów ("Rozprawy i eseje", "Inedita i problemy ineditów", "Problemy i dyskusje wokół wystaw", "Omówienia i przeglądy", "Recenzje i noty", "Kronika naukowa", "Kronika Uniwersytetu Warszawskiego") - omawiano najistotniejsze problemy badawcze, związane z konkretną tematyką. W ostatnich latach szerokiej dyskusji naukowej na łamach pisma poddawane były szczególnie interesujące zagadnienia, np. "Dzieje humanizmu w baroku", "Problemy kultury dworskiej", "Świat emblematów i alegorii", "Barok w epoce Sasów", "Barokowy świat wojen i niepokojów". Najbliższe numery zostaną poświęcone m.in. kwestiom barokowej religijności, czy choćby sarmatyzmu. Warto dodać, iż "Barok" podejmuje również nieco szersze zamierzenia, do których zaliczyć można, choćby promowanie młodych talentów naukowych - w 1999 roku Redakcja "Baroku" wraz z Wydawnictwem NERITON (wydawcą pisma) ogłosiła Konkurs na najlepszy doktorat, dotyczący epoki baroku. Inicjatywa będzie z całą pewnością kontynuowana w przyszłości.

Kontakt

Instytut Literatury Polskiej UW, p.22
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa
tel. 55-20-014, mail: barok@uw.edu.pl

Zamówienia na pojedyncze numery lub stałą dostawę za zaliczeniem pocztowym przyjmuje Wydawnictwo Neriton